Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Air Flow

To Ιατρείο μας διαθέτει τη συσκευή  Master Prophylaxis Airflow της ΕΜS.

Η συσκευή αυτή δίνει την δυνατότητα για ένα ανώδυνο και αποτελεσματικό καθαρισμό δοντιών χρησιμοποιώντας τις μεθόδους Guided Biofilm Therapy (GBT) και No Pain. Συγκεκριμένα  με την τεχνική GBT αφού γίνεται χρώση των μικροβιακών παραγόντων με ειδική χρωστική αποκάλυψης, ο ασθενής παίρνει στοχευμένες οδηγίες στοματικής υγιεινής αναγνωρίζοντας περιοχές που ίσως παραμελεί στο βούρτσισμα. Έπειτα το σύνολο των μικροβίων αφαιρείται με το airflow μέχρι πλήρους απομάκρυνσης τους , επιτρέποντας την πρόσβαση σε δύσκολες περιοχές (ανάμεσα στα δόντια, στα ούλα, κάτω από γέφυρες η στεφάνες καθώς και σε επιφάνειες εμφυτευμάτων). Η τρυγία (πέτρα) αφαιρείται με τις ειδικά κατασκευασμένες συσκευές υπερήχων Νο Pain με χρήση ζεστού νερού, μειώνοντας την ευαισθησία και την ενόχληση του ασθενούς στο ελάχιστο.

 

Αυτόλογη Μεσοθεραπεία PRF  (Πλούσιο σε αιμοπετάλια Πλάσμα)

Πρόκειται για επαναστατική μέθοδο μεσοθεραπείας, η οποία εκμεταλλεύεται τις θεραπευτικές ιδιότητες του δικού μας αίματος, να διεγείρει τα κύτταρα του δέρματος μας, μέσω ενεργοποίησης φυσικών μηχανισμών αναγέννησης. Το πολυδύναμο μίγμα του πλάσματος, πλούσιο σε αιμοπετάλια, με την ποικιλία των αυτόλογων συστατικών που περιέχει, ενεργοποιεί τη φυσική αναγέννηση του δέρματος με αθροιστικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Η Αυτόλογη Μεσοθεραπεία βασίζεται στους αυξητικούς παράγοντες που περιέχονται στα αιμοπετάλια, τα οποία επιλεκτικά και με ειδικό χειρισμό απομονώνονται μετά από φυγοκέντρηση του αίματός μας μαζί με το πλάσμα (PRF).

Ποια είναι τα στάδια της θεραπείας;

Η θεραπεία ξεκινά με επάλειψη της περιοχής-στόχου με αναισθητική κρέμα.

Κατόπιν πραγματοποιείται η απομόνωσή του πλάσματος με απλή αιμοληψία ανάλογα με την έκταση της περιοχής προς θεραπεία και κατάλληλη επεξεργασία από εξειδικευμένο ιατρό, που περιλαμβάνει αιμοληψία, φυγοκέντριση, εκλεκτική απομόνωση πλάσματος πλούσιου σε αιμοπετάλια και ενεργοποίησης τους.

Η μέθοδος εφαρμογής είναι είτε με μικρές ενέσεις μεσοθεραπείας στο χόριο του δέρματος είτε με τη μέθοδο του microneedling, κατά την οποία, συσκευή με κεφαλή που φέρει πολλές, λεπτές βελόνες ανοίγει διαύλους στην επιδερμίδα μέσω των οποίων διεισδύει το υγρό βαθύτερα, είτε συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων. Ο πόνος είναι σε γενικές γραμμές ανεκτός, καθότι περιορίζεται με την εφαρμογή αναισθητικής κρέμας.

Ο αριθμός των συνεδριών, συνήθως, ορίζεται σε τουλάχιστον 4-5 αναλόγως την ένδειξη εφαρμογής, με μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων στις 3 πρώτες ενώ συνίσταται μια συνεδρία κάθε 6-9 μήνες. Σε απαιτητικές περιπτώσεις οι θεραπείες μπορούν να γίνουν και συχνότερα.

Η υπεροχή της Αυτόλογου Μεσοθεραπείας έναντι άλλων ενέσιμων θεραπειών έγκειται στην απουσία κινδύνου πρόκλησης αλλεργικής αντίδρασης και στις ελάχιστες επιπλοκές της διαδικασίας εφαρμογής του. Παρατηρείται ήπιος ερεθισμός και μικρής έκτασης εκχυμώσεις στα σημεία νυγμού, οι οποίες παρέρχονται μέσα σε διάστημα λίγων ωρών και ως εκ τούτου το άτομο μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητές του άμεσα, μετά την θεραπεία.

Το μεσοπρόθεσμο αποτέλεσμα εκτιμάται περίπου δέκα ημέρες μετά την εφαρμογή, ενώ η βελτίωση γίνεται εμφανής μετά από περίπου 3-4 εβδομάδες.