Θεραπεία Περιοδοντίτιδας - Ουλίτιδας

Η περιοδοντίτιδα αποτελεί μια χρόνια φλεγμονώδη νόσο που αφορά τους περιοδοντικούς ιστούς (ούλα, οστό, και οστεΐνη του δοντιού). Οφείλεται σε μικρόβια τα οποία φυσιολογικά υπάρχουν στο στόμα μας (Μικροβιακή Πλάκα), και οδηγεί σε σταδιακή απορρόφηση του στηρικτικού οστού που περιβάλλει τα δόντια , με πιθανή απώλεια τους.

Πού οφείλεται;

Η μικροβιακή πλάκα (Μικρόβια και πέτρα) είναι ο κύριος παράγοντας που ευθύνεται για την εμφάνιση περιοδοντίτιδας. Ωστόσο η έναρξη και η εξέλιξη της νόσου επηρεάζεται από την παρουσία και άλλων παραγόντων . Οι κυριότεροι από αυτούς είναι:

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είναι δυνατόν να επιβαρύνουν την εξέλιξη της νόσου, και γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος τους.

Ποια είναι τα συμπτώματα της περιοδοντίτιδας;

Καθώς η περιοδοντίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονή γύρω από τα δόντια που εξελίσσεται αργά, πολύ σπάνια υπάρχει συνύπαρξη πόνου, γ αυτό η διάγνωση στα πρώιμα στάδια της νόσου είναι δύσκολη. Μερικά σημεία που μπορεί ο ασθενής να προσέξει είναι :

Θεραπεία:

Αρχική φάση

Η Θεραπεία της περιοδοντίτιδας στοχεύει στην άρση του αίτιου της νόσου δηλαδή της μικροβιακής πλάκας και της πέτρας. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ειδικών εργαλείων που σκοπό έχουν να απομακρύνουν την πλάκα και την πέτρα από όλες τις επιφάνειες των δοντιών πάνω και κάτω από τα ούλα. Ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου μπορεί να χρειαστούν 3-5 (τεταρτημόρια στόματος) συνεδρίες για την θεραπεία όλης της στοματικής κοιλότητας. Συνήθως η θεραπεία γίνεται με τοπική αναισθησία.

Ιατρική Συμβουλή: Το σημαντικότερο κομμάτι της θεραπείας είναι η υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων σωστής στοματικής υγιεινής. Οι οδηγίες στοματικής υγιεινής δίνονται από τον θεράποντα ιατρό από το πρώτο ραντεβού και η εφαρμογή τους ελέγχεται σε κάθε επίσκεψη. Η σωστή στοματική υγιεινή ωστόσο, δεν θα πρέπει να διατηρείται μόνο για την διάρκεια της θεραπείας αλλά εφόρου ζωής, καθώς η περιοδοντίτιδα είναι δυνατόν να υποτροπιάσει.

Επανέλεγχος

Δυο με τρεις μήνες μετά την αρχική φάση της θεραπείας γίνεται ο πρώτος επανέλεγχος. Σκοπός του επανελέγχου είναι να αξιολογηθεί ο βαθμός υποχώρησης της φλεγμονής, η αξιολόγηση δοντιών των οποίων η πρόγνωση δεν ήταν καλή αρχικά καθώς και η σωστή εφαρμογή των κανόνων στοματικής υγιεινής.

Χειρουργική Θεραπεία

Η χειρουργική περιοδοντική θεραπεία στοχεύει στην απομάκρυνση της πλάκας και της τρυγίας από περιοχές στις οποίες δεν ήταν αποτελεσματική η αρχική θεραπεία. Γίνεται πάντα μετά την αρχική θεραπεία και ουσιαστικά στοχεύει στην καλύτερη πρόσβαση για καθαρισμό ιδίως σε δύσκολες περιοχές (π.Χ. γομφίοι). Στα πλαίσια της χειρουργικής θεραπείας είναι δυνατόν ,εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις, να γίνει αναγέννηση οστού με τη χρήση μοσχευμάτων.

Φάση διατήρηση του αποτελέσματος

Η φάση αυτή στοχεύει στη διατήρηση του αποτελέσματος της θεραπείας και πρόληψη υποτροπών της περιοδοντίτιδας. Συνήθως γίνεται ανά 4-6 μήνες ανάλογα με τον κίνδυνο για εξέλιξη της νόσου και συνίσταται σε ένα απλό καθαρισμό των δοντιών και πιθανώς επαναθεραπεία σε συγκεκριμένα σημεία όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.