Ενδοδοντική Θεραπεία

Ενδοδοντική θεραπεία: Αποτελεί την διαδικασία αντιμετώπισης και θεραπείας των νόσων του πολφού και των περιακρορριζικών παθήσεων, δηλαδή του «εσωτερικού» και των ιστών που το περιβάλλουν.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας: Αποτελεί την διαδικασία της εκ νέου αντιμετώπισης συμπτωματολογίας ενός δοντιού που έχει αρχικά θεραπευτεί ενδοδοντικά.

Πότε ένα δόντι χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία (στην καθομιλουμένη απονεύρωση);

Οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη ενδοδοντικής θεραπείας είναι πολλοί και ενδεικτικά αναφέρονται:

Ποια είναι τα συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται;

Τα συμπτώματα που υποδεικνύουν την ανάγκη ενδοδοντικής θεραπείας είναι συνήθως εμφανή. Παρ’όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η διάγνωσή τους γίνεται σε κάποιον τυχαίο ακτινογραφικό έλεγχο. Ορισμένα από τα συμπτώματα είναι:

Θα πονέσω κατά τη διάρκεια ή και μετά την ενδοδοντική θεραπεία;

Η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται κατά τον μέγιστο βαθμό υπό την χορήγηση αναισθησίας για τον πλήρη έλεγχο του πόνου με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία ασθενούς και ιατρού. Μετά το πέρας της θεραπείας, στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει απουσία συμπτωματολογίας. Εντούτοις, η εμφάνιση πόνου είναι φυσιολογική, δεν σχετίζεται απαραίτητα με αποτυχία της θεραπείας και είναι αντιμετωπίσιμη. Παράλληλα, οίδημα μπορεί να εμφανιστεί ανάμεσα από τις συνεδρίες, εύρημα που συναντάται συχνά και δικαιολογείται ως αποτέλεσμα της διαταραχής της μικροβιακής ισορροπίας των περιακρορριζικών ιστών. Πάλι η αντιμετώπιση γίνεται έπειτα από συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό.

Πόσες φορές θα χρειαστεί να έρθω;

Οι συνεδρίες που συνοδεύουν μία ενδοδοντική θεραπεία εξαρτώνται πάντα από την πολυπλοκότητα του περιστατικού. Στο μεγαλύτερο ποσοστό η θεραπεία ολοκληρώνεται σε 1-2 συνεδρίες. Παρ’όλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν μεγαλύτερο αιρθμό επισκέψεων.

Γιατί χρειάζεται επανάληψη ένα δόντι που έχω ήδη κάνει ενδοδοντική θεραπεία;

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η αρχική θεραπεία αποτυγχάνει ή προκύπτει κάποια νέα θεραπευτική πρόκληση. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται αιτίες όπως:

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν αιτίες όπως:

Θα σωθεί το δόντι μου με την ενδοδοντική θεραπεία;

Η ενδοδοντική θεραπεία δίνει την δυνατότητα διατήρησης του δοντιού στον φραγμό μας, αποφεύγοντας την ανάγκη εξαγωγής και πλήρωσης του κενού με κάποια προσθετική αποκατάσταση ή εμφύτευμα. Το ποσοστό επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας από τον ενδοδοντολόγο αγγίζει το 94% σύμφωνα με τις μελέτες. Παρ’όλα αυτά η διατήρηση του δοντιού είναι πολυπαραγοντική.

Πόσο κοστίζει η ενδοδοντική θεραπεία;

Το κόστος εξαρτάται από το δόντι και την πολυπλοκότητά του.

Γιατί να προτιμήσω έναν ενδοδοντολόγο από έναν γενικό οδοντίατρο για την ενδοδοντική θεραπεία;

Ο ενδοδοντολόγος αποτελεί έναν εξειδικευμένο, στον τομέα της ενδοδοντολογίας, γενικό οδοντίατρο ο οποίος έχει τελειώσει κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών από επίσημο φορέα. Έχει εμβαθύνει τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό τομέα και μπορεί να αντιμετωπίσει περιστατικά τα οποία ξεπερνούν τις δυνατότητες του γενικού οδοντιάτρου, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές και εξοπλισμό.