Κινητή Προσθετική

Οι μερικές οδοντοστοιχίες ή μηχανάκια είναι κινητές προσθετικές εργασίες που αντικαθιστούν τα ελλείποντα δόντια και στηρίζονται σε στεφάνες με ειδικούς συνδέσμους ακριβείας ,σε μεταλλικά άγκιστρα ή σε τηλεσκοπικές στεφάνες.

Οι σύνδεσμοι ακριβείας τοποθετούνται μόνο σε δόντια που δεν έχουν καθόλου κινητικότητα, ενώ συνήθως τοποθετούνται στεφάνες σε τουλάχιστον δυο διπλανά δόντια (εφόσον υπάρχουν) για τη στήριξη τους.Αποτελούνται από δυο τμήματα (αρσενικό-θηλυκό), από τα οποία το ένα ενσωματώνεται στη μερική οδοντοστοιχία και το άλλο στις στεφάνες,προσφέροντας σταθερότητα και συγκράτηση.Tα μεταλλικά άγκιστρα είναι ακόμη ένας τρόπος συγκράτησης μερικών οδοντοστοιχιών επάνω στα δόντια και αποτελούν την οικονομική εναλλακτική των συνδέσμων ακριβείας.

Τα άγκιστρα είναι τα μεταλλικά εξαρτήματα που συνηθίζουμε να βλέπουμε μέσα σε στόματα ατόμων με μερική οδοντοστοιχία.